google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Yaa NabiyalAllah

​Yaa NabiyalAllah - Babacar DIOP
00:00 / 00:00


Yaa Nabiyyal-laah
Yaa Habiibal-laah
Xayra xalil-laah
Yaa Rasuulal-laah

Ay Yonen bi damaa
Yeené gansila maa
ngiy dagaan wuyumaa
Yaa Rasuulal-laah

Maangi nii amumaa
Kenn faalewumaa
Ay Yonnen sowemaa
Yaa Rasuulal-laah

Bët yi jooyna ba loor
Tiis yi farnama muur
Maangi nii di la xaar
Yaa Rasuulal-laah

Woppa gee ma sonal
Bañ ni rekka du dal
Xawma sax luma dal
Yaa Rasuulal-laah

Bor yi notnama tay
Maangi jeem diko fay
Diis na boobu batay
Yaa Rasuulal-laah

Maangi wut luma am
Ngir teral ñima am
fëgg naa fuma xam
Yaa Rasuulal-laah

Waaye tay dama xëy
ëmbë leppa di wëy
Liima yëk dafa rëy
Yaa Rasuulal-laah

Am la rek dafa doy
Yaw mi ñeppa di roy
Ñàkk mooy kila moy
Yaa Rasuulal-laah

Yaw la Yalla gërëm
Yaa di buntu kërëm
Yaw la jox ndigëlëm
Yaa Rasuulal-laah

Yaw la Yalla teral
Waxni nanla begal
Ëpp ngaa woyofal
Yaa Rasuulal-laah

Yaw la Yalla xamal
Mbootya yawla tëbël
Koo mosal du doyal
Yaa Rasuulal-laah

Yaw la Yalla jubool
koo xulool duko xool
Sutnga ñepp di Njool
Yaa Rasuulal-laah

Yaw la Yalla faral
Yaw la woolu yabal
Fal la naala waxal
Yaa Rasuulal-laah

Ñëw nga jottalinga
Xeet wi xettalinga
Dem nga dellusi nga
Yaa Rasuulal-laah

Lep lu baax ngani am
Lep luñaaw ngani cam
Kenna dootula jam
Yaa Rasuulal-laah

Sak cofeelama yeem
Ling fi xamba du giim
Koo layool mu nërëm
Yaa Rasuulal-laah

Ñëwnga wooté matal
Wan nu yoonu jubël
Rëyna ling nu defal
Yaa Rasuulal-laah

Noo ngi jeem dila roy
Ndax gërëmla du doy
Noo ngi sax dila way
Yaa Rasuulal-laah

Bëggënanla bu wer
Defla ngay sunu mbër
Wekla Yaay kiko jar
Yaa Rasuulal-laah

Noola jox sunu xol
Yaw mi fees sunu xel
Yaw mi jar di dawal
Yaa Rasuulal-laah

Noo ngi ñaan sa ngërëm
Am la fep funu jëm
Gisla Bes banu jëm
Yaa Rasuulal-laah

Yiirnu maynu nu am
Njub ba ken dunu jam
Xoolnu bët bu yërëm
Yaa Rasuulal-laah

Joxnu jappalenu
Fegnu xettalinu
Maynu leer gungenu
Yaa Rasuulal-laah

Bulnu bayyi Yonnen
Bulnu jeppi Yonnen
Bul merook nun Yonnen
Yaa Rasuulal-laah

Lepp lun mana def
Bon taxul nu tërëf
Sagganay linu këf
Yaa Rasuulal-laah

Man nga jëlnu tinul
Man nga jëlnu jubël
Man nga tax nu kamaal
Yaa Rasuulal-laah

Ay sagalnu Yonnen
Ay sagoonu Yonnen
Ay faroonu Yonnen
Yaa Rasuulal-laah

Yalla julli ci Yaw
Miy sangub kufi yiw
Yaay yonnen bifi raw
Yaa Rasuulal-laah

Yalla yokka sa leer
Fayla ling fi defar
Yaadi janta bu leer
Yaa Rasuulal-laah

Yalla fay sa njaboot
Yokk kep kunu boot
ñeppa xëysi di root
Yaa Rasuulal-laah

Mawlid-11-12-2016
#lejeunepoete

bottom of page