google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Limamou Jotalna

LIMAMOU JOTALNA - SALIOU HANE
00:00 / 00:00

1) Limaamu Jotalna , yonniba seen boroom Ya 

begël way jup ya, xuppë ña wacca yoon Ya 

 

2) Fu xeet feeñee,  ca ñoom Buur def ca ndaw Ya 

Ba Baay LAYE feeñ , ci soodaan daxxa layya 

 

3) Buleen xool der bi , taxleen gedda seen cër 

Ki ngeen am, Moom la ñeppë di wër , Ca Mbër Ya 

 

4) Bu laandik gööp mi , taxleen fatte Njiw mi

Budul woon Moom, lëndëm not nooki neen Ya 

 

5) Danoo nuuroon ci rëër , tey Bakou cik moy 

Mu tas duusëm Ya , tay nuy xotti yiw Ya 

 

6) Kilee ñëw fékka L'islam giim ,  defup dööm

Mu ëfko ci Mbaax, Xambeeko gërëm ngëneel Ya 

 

7) Ñu daan bokkaale , sampal way jarak Ya 

Di tuuram soow, mu ñëw far tuuri Maam Ya 

 

8) Di deendal YALLA , Baaxoo ray ca Kuur Ya 

Mu laabal leen , Ñu juplu Ka Sakka RuuH Ya 

 

9)  kassak , feccak , di way,  da jëm ci ndiiraan 

Mu Fay daayup lu bon , ci Ndoxum Sikar Ya 

 

10) Ci Baatup " laay lalaa" ,  la dikkee ki Böötëm 

Lu juuyook YALLA , xëy toxu , daw berëp Ya 

 

11) Munaa deeleen sikkar fëp , bañ di saggan 

Mu lakka yu ñaaw Ya , bejjil xeeti yiw Ya 

 

12) Ne julleey mbaaru Diine ji , moo di njaalbëën

Ci lanlay laac , moyul mabbal juñëm Ya 

 

13 ) Te bul naal jëf ju baax , yeexeel safaanam

faseel bakken , woral Dunyaak naxeem Ya 

 

14) Te gaaweel genne , axxi ña moom zakaat ja 

Lay " Yawma HaSaadihi " limkook daliil Ya 

 

15) Ki Yoonal sëy ci teel , lakkal xaleel Ya 

Di yobbup neew  di Sikkar,  bayyi wax Ya 

 

16) ki up fii Diine , mooko fi ubbi dembë

Te mooy Baye Laay Mi seddë ku am ca May Ya 

 

17) Nde Mooy kifi YALLA jox , neko seddëleelma 

Te moo yor Gaal ga , jëm Tuuba ca tool Ya 

 

18) Tereek dikle , Limaamoo jël Liwaaba

Te lum masa dikle , raw ca di Sangu Jaam Ya 

 

19) Jikkööm moo doy Boroomam tax mu wayko

Te Xarbaaxam Ya , rawna limuk bideew Ya 

 

20) Te Buur nee Ndawla , warna ci Moom jotal ga

Mu wacca banaa " jotal naa " doyna Aaya

 

21) Dëggël naa wax ji , Mbaay mee jebbi soontu

Ku xëy ñëw jël cërëm , xambaat ca taal Ya 

 

22) Libaas Yaa Baax té Yaay yërman Nde xeet yi

Kulay Foñ jot , Meram Buur ak Mbugël Ya 

 

23) Na Buur jakleella lay Wasilaak FaDiila

Te Joxla Maaxaamba Dottila ngërma ndeeem Ya 

 

24) Ba Nook Baye Abdulaay Xalifap Jamaana

Mu wër jammalko fum mana neek Rakkam Ya 

 

25) Awaay Maam yar ma , yeegal maat , farooma

Xamalma , Sagalma , duyma Sa Geeji May Ya 

 

26) Awaay Maam aarma, loo bëggul fegalma 

Te woomal maat nga seddëma Biss Payoor Ya 

 

27) Na Buur Sëlmal Ci Moom booleek Njabootam 

SaHabaam baal samay Waajur Ndawam Ya 

 

Saliou Hann

11 MuHarram 1439 H

 Le 05 octobre 2017

bottom of page