google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Baye Libasse Niang

Baye Libase Niang - Saliou HANE
00:00 / 00:00

1) Ma delsi ubbi wennë laf 

Te daadi soobu wennë lef 

Te roy ca gaaña wanna lef 

Waay Mbër ma taaraloon wolof

 

2) Karataxal la danga ngoon

Jubbënti it laca dëngöön

Bamu joyee kako lëngoon 

Ba gek ko , njarko , fafko luf

 

3) Sëriñ Libaas ñang mooma yeem

Waykat Ba addu ñeppë luum 

Joobe Sangam, ba jot ngërëm 

Semmal na, gaaña daan walif 

 

4) Dapna wolof , ci ak lëndëm 

Fëgi pëndëm , aki lindëm 

Föötup dandam, sajjiy ndëndëm 

Bindëm tingööm soloy wolof

 

5) Taaraaba, segg bepp baat 

Lakk wi, mootax mu jubaat

Mooko nosal, ay caxxi baat

Raangalko, joongamay wolof

 

6)  Mootax ba, waykat yi wedam 

Ken jooyatul geenti idam 

Tay fööre Yaa, ngui ñëw di dém 

Di yobbëloo leebi jolof 

 

7) Jaar nga wolof , suufak sa kaw 

Jaar ko, ci ñaari walla Yaw 

Jaar ko , ci peenku ak ci Saw 

Funekk , jaar nga fa wolof

 

8) Kajoor gi , jël nga seen waxiin 

Saalum gi , jël nga seen waxiin 

Jiwaalook waalo Yaa fa xiin 

Say waame, naandalna wolof 

 

9) Gisnaa ne doy nga delluwaay 

Lakk wi tay, Yaa tee ,  mu naay 

Yaa jok taxaw, di nday di baay 

Lakk wi , Yaako tee , suruf

 

10) Fekkoon nga, muy salla wu yooy

Yaako yafal,  ci ñax mu tooy

Wulliko , taggatko , mu nooy 

Du xoox,  Du mamma,  du tërëf 

 

11) Fekkoon nga lakka wii sëngeem 

Def baayo,  gennë aw sangeem 

Ngaañ jam ya gëmmë, leppë giim

Yaw Baay Libaas ñañg , Yaako ëf 

 

12)Fekkoon nga, soonoomsa nduxum 

Nga dokk ko , bay ñaxi waxam 

Ndönoor ga, Yaa seggi laxam 

Tey ñoo ngi muucu ,  lem gu saf

 

13) Daabaam ga, wallet ngay wexam

Fuddënko, lakka ak laxam

Ku soobuwul, sa mboor du xam 

Leeraayu lammiñu wolof 

 

14) Wolofa ngi, wuyuw turëm 

Wolofa ngi, wodday sërëm 

Di ñibbi siy, fanaam kërëm 

Gërëmla warna kuy wolof

 

15) Baatam ya suulu, Yaako jeex 

Ci bepp gox,  baniko ciiix 

Xobbi xomaat ja , bamu weex

  Xocci xalaamam , jam wolof

 

16)  Ken musla degg, ku, tërël

Ci lakku giir, wamiy teral

Lu dap  la baay libass tërël 

Ci tëri toggaley wolof

 

17)    Xuus nga fi geej, yifi xaliil 

tegoon, sadaf ya,   yaako, jeel

 Jalla nga geej, gaaluk cofeel 

 Sëfsa lu waykat musta sëf

 

18) Soppi nga, booleem tereliin

Yan daa fowee , ka tër ci neen

 Yaay waame , Yaay ki jara sëën

Yaay teppu, yaa deggi wolof

 

19) Fekkoon nga , way fatta tarac 

Ñu laf kubeer nga , fafko tëc 

  Yaa gaddu xeppa yi, di toc 

Ba tijji, lammigni wolof.

 

20) Lakkwi yaako feenialaat

 Taaralko ñeppko ñalaat

 Yaa tax ba lakk wii jugaat

 Ay sakketam badiko maf 

 

21) Yaa way , ci laakka wii batax

Mu ñong , te neex, meenti marax

 Yaa sippi ap raxam watax  

ken manta, saankati wolof

 

22)  Ku ñgaax ni aan , kuni mani

Cantam  nga warnalaa gane 

Say bindeu dunko saggane 

Xamnanni moo dabou wolof 

 

23)  Alxamdou Lillahi ndaxam

 Lum musa rabba, ciy mbubbeum

Dakoo solal Njiin Minu geum 

Xiyaaru saadati salaf

 

24) Ngir Maam Limaamoo tax mu jam

  Ci benna saan, niaari picceum 

Laaxoom ya sooy na, kay athiam

  Libassa jam jami wolof 

 

25) Baay LAYE Amul Maas rek way 

Maam Sëydi teewluko, ni cëy 

Jox lam ndigël, ngay jööri say 

Ciy Tagga, yeemnaa lii nga laf 

 

26) Yaa joobe Njiin, ba am ngëneel

Jibriil, dëkeelaa yankiwal

Say wax di jaasi, fumu dal 

Dok loosi noon ya , ñuy tërëf

 

27)  Moo lare, jam ci wenna saan

Jotal ga, jommalna Hasaan

Moodaan Wesar cik takkusaan 

Lu Jeggi xel, te musta raf 

  

28) SaHbaanu sak fasaaHatoo

 Waral mu goontu, taaggatoo

 Sunu demee, ba taggatoo 

 Aw tagga faatu ci wolof

 

29) Buusayri sak balaahatoo

Mbooleem taggam ya laxxatu 

 Sunu demee , ba tëggëtoo 

Ken dootu walli , jeul wolof  

 

30) yaa tax ba waykat yepp giim

 Ñuy gatt, yaw gadip geuleem 

Seen tuuri lefma yaako lem 

Yaa ray ñadaan sewal wolof

 

 31) Yaa taalifal Njiin Minu geum 

Yaa tax ba soodaan  diko yeem

 Yaay werekaan wi, yaay Hakiim

Mbireum ya yaako wan wolof  

 

32) Bi nga demee la ñepp sooy

lakkawi, lammiñam di jooy

 Laabam wa booy, gaancax ga gooy 

Yaa suuxatoon , dëri wolof  

 

33) Nit ñaangi koy saf aka wooy

Diko neuxeul bamouni wöööy

 Di mbeummeu kay, biññi ni looy

 Ba nga demee, la wax yi dof   

 

34) Ba nga demee lanuko fogn 

Ba nga demee lanuko bagn 

Daa melni daa xulooki tougn

 ken nanguwul deggi wolof.

 

35)  Jeggaanewul niou koy jëgël 

Te njeugg ga, mantikoo jagal 

 Tey amatul, kukoy ñagal 

Wolof yi walluleen wolof

 

 36) Jotna , ñu bokkap taxawaay

Te takku , sampa ay jataay 

Te yeesalaat lii beugue raaay 

Fay daay gi takka ci wolof  

 

37) Yaw taxawal  SaaliHu Hann 

Nooy Xuuse Geejuk mbaambulaan

Ay noppalootil tey dagaan

Ñu duy sa ndap ci limfi jëf

 

38) Na YALLA dollima xorom 

Te donnalooma ciy xorom 

Xaarma, lu okkatup deureum 

Bamafi may wayee wolof  

 

39) Yaa Rabbanaa salli 'alaa

 Limaamou qaa idil malaa 

kajaaka saxbihil 'ulaa 

Ak baay Libasse nian Sunu Chef 

Le 23 septembre 2017

bottom of page